Οι Κατασκευές μου - My Home Made Parts

BALUN 4:1

ΙΣΤΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ

ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

5 ELEMENT VHF ANTENNA


ANTENNA TV DIGITAL

DELTA LOOP 50 MHz  10 ELEMENT UHF ANTENNA

BALUN 1:1

 ANTENNA TUNER 1,5 KWQRP ANTENNA TUNER


SOUND CARD INTERFACE

SMARTPHONE INTERFACE


12 V CHARGER

EXT SPEAKER

MARIA MALUKA HF ANTENNA